• nihilummm
 • KaraluchowyBlok
 • christopherckfi
 • koszmarek
 • soonforget
 • strongmotherfucker
 • noticeable
 • clashnik
 • thereandbackagain
 • Jubellas
 • palesoap
 • without-something
 • white-raven
 • riverflowsinyou
 • dzony
 • margproperties
 • cmollka
 • locapingwin
 • lottee
 • igafiga
 • CryMeARiver
 • paperheart
 • K-E-N-A-J
 • zouza
 • lovebuzz
 • atranta
 • fatique
 • leksandra
 • theLovers
 • nienie
 • lovebeautiful
 • mikmikmik
 • different
 • anamont
 • atomskaya
 • missingpieces
 • ovvlsome
 • satyra
 • weightless
 • somersby
 • youthdaughter
 • behindblueeyes
 • plikmuzyczny
 • nanana-lalala
 • katalama
 • wormstache
 • morela
 • kassi666
 • theone1
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • obnoxious
 • toxic-berry
 • soyouthinkyoureabitch
 • w3oxfordzie
 • monitoring
 • lajlalajlalajla
 • cuty
 • kenku
 • splendiid
 • steffs
 • guyver
 • krisanderias
 • unsteadyshy
 • skazana-na-bluesa
 • flesz
 • ohnotyouagain
 • dobby
 • missdark
 • orszakeklera
 • misne
 • somethingmore
 • crispybones
 • kasprzak88
 • kingkong
 • deedeeconspire
 • kropka
 • lovkibejbe
 • gamesmix
 • DeliriaVisionary
 • weercheer
 • katvont
 • fascinating
 • myselfwonderland
 • knowyourhandheld
 • ohwow
 • illustrious
 • na-zakrecie
 • veridiana
 • sambaanka
 • pani-melancholia
 • arrependimento
 • upinthesky
 • sogoodatbeingintrouble
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

3614 ba21 390
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
3439 9d32 390
Reposted from777727772 777727772 viascorpix scorpix
4408 2e0f 390
Reposted from777727772 777727772 viajestemdeszczem jestemdeszczem
7805 5092 390
Reposted from777727772 777727772 viajestemdeszczem jestemdeszczem
Kiedy porównujesz dziecko z innymi czuje się ono oceniane. Czuje się gorsze, bo w jego mniemaniu, gdyby było lepsze z nikim byś go nie porównywał. Ciągłe wspominanie o innych dzieciach każe mu wyciągać wnioski, że nie jest wystarczająco dobre.
— takie ciekawe wykłady
Reposted fromesperalblues esperalblues viaMsChocolate MsChocolate
Reposted fromnihil-sum nihil-sum
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska (z książki Granica)
Reposted fromnihil-sum nihil-sum
2780 a722 390
Reposted frombrumous brumous vialilikoi lilikoi
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaonlyhope onlyhope
7614 3a06 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaonlyhope onlyhope
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszlugtime szlugtime
3521 7179 390
Reposted fromhelven helven viaDangerousHope DangerousHope
9910 1189 390
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaddrunk ddrunk
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek viainspirations inspirations
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viagdziejestola gdziejestola
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
9432 5a61 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiteandra kiteandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl