• nihilummm
 • KaraluchowyBlok
 • christopherckfi
 • sogoodatbeingintrouble
 • upinthesky
 • arrependimento
 • pani-melancholia
 • sambaanka
 • veridiana
 • na-zakrecie
 • illustrious
 • ohwow
 • knowyourhandheld
 • myselfwonderland
 • fascinating
 • katvont
 • weercheer
 • DeliriaVisionary
 • gamesmix
 • lovkibejbe
 • kropka
 • deedeeconspire
 • kingkong
 • kasprzak88
 • crispybones
 • somethingmore
 • misne
 • orszakeklera
 • missdark
 • dobby
 • ohnotyouagain
 • flesz
 • skazana-na-bluesa
 • unsteadyshy
 • krisanderias
 • guyver
 • steffs
 • splendiid
 • kenku
 • cuty
 • lajlalajlalajla
 • monitoring
 • w3oxfordzie
 • soyouthinkyoureabitch
 • toxic-berry
 • obnoxious
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • theone1
 • kassi666
 • morela
 • wormstache
 • katalama
 • nanana-lalala
 • plikmuzyczny
 • behindblueeyes
 • youthdaughter
 • somersby
 • weightless
 • satyra
 • ovvlsome
 • missingpieces
 • atomskaya
 • anamont
 • different
 • mikmikmik
 • lovebeautiful
 • nienie
 • theLovers
 • leksandra
 • fatique
 • atranta
 • lovebuzz
 • zouza
 • K-E-N-A-J
 • paperheart
 • CryMeARiver
 • igafiga
 • lottee
 • locapingwin
 • cmollka
 • margproperties
 • dzony
 • riverflowsinyou
 • white-raven
 • without-something
 • palesoap
 • Jubellas
 • thereandbackagain
 • clashnik
 • noticeable
 • strongmotherfucker
 • soonforget
 • koszmarek
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2019

Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
Pytasz mnie czy ufam ludziom
Mówię, że nie bardzo
— Leh "26"
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
W miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
Jak tu będziesz tak siedzieć to nigdy nie wstaniesz.
— Jojo Moyes
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
3254 74e2 390
Reposted byMezamebigevilgrin00niskoworattyness
3253 a051 390
Reposted byhashpannakies
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie viasarkastyczna sarkastyczna
3232 ccf3 390
Reposted byjestnamdzisiajsmutnopragnieniajerzjezy
3231 5986 390
Reposted bypannakieseskapizayellowsoupmarinejustminecarol91tpexiczesciczolem

October 15 2019

Jest taka piękna.
Nie można się na nią napatrzeć.
Nie martwisz się, że jest bystrzejsza od ciebie, bo wiesz, że taka jest.
Jest zabawna, nigdy nie będąc wredną.
Kocham ją.
O Boże, tak ją kocham
Jestem takim szczęściarzem, że ją kocham (...)
I podoba mi się mój wybór.
Mam nadzieję, że ona jest zadowolona ze swojego.
— John Green - Gwiazd naszych wina
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajustmine justmine

October 14 2019

0211 98a9 390
Reposted frommoai moai viadrosera drosera
9916 6ba5 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
8949 8fdd 390
1565 b56b 390
Reposted fromtfu tfu viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl