• nihilummm
 • KaraluchowyBlok
 • christopherckfi
 • koszmarek
 • soonforget
 • strongmotherfucker
 • noticeable
 • clashnik
 • thereandbackagain
 • Jubellas
 • palesoap
 • without-something
 • white-raven
 • riverflowsinyou
 • dzony
 • margproperties
 • cmollka
 • locapingwin
 • lottee
 • igafiga
 • CryMeARiver
 • paperheart
 • K-E-N-A-J
 • zouza
 • lovebuzz
 • atranta
 • fatique
 • leksandra
 • theLovers
 • nienie
 • lovebeautiful
 • mikmikmik
 • different
 • anamont
 • atomskaya
 • missingpieces
 • ovvlsome
 • satyra
 • weightless
 • somersby
 • youthdaughter
 • behindblueeyes
 • plikmuzyczny
 • nanana-lalala
 • katalama
 • wormstache
 • morela
 • kassi666
 • theone1
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • obnoxious
 • toxic-berry
 • soyouthinkyoureabitch
 • w3oxfordzie
 • monitoring
 • lajlalajlalajla
 • cuty
 • kenku
 • splendiid
 • steffs
 • guyver
 • krisanderias
 • unsteadyshy
 • skazana-na-bluesa
 • flesz
 • ohnotyouagain
 • dobby
 • missdark
 • orszakeklera
 • misne
 • somethingmore
 • crispybones
 • kasprzak88
 • kingkong
 • deedeeconspire
 • kropka
 • lovkibejbe
 • gamesmix
 • DeliriaVisionary
 • weercheer
 • katvont
 • fascinating
 • myselfwonderland
 • knowyourhandheld
 • ohwow
 • illustrious
 • na-zakrecie
 • veridiana
 • sambaanka
 • pani-melancholia
 • arrependimento
 • upinthesky
 • sogoodatbeingintrouble
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

3641 b6d1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatoskalatte toskalatte
2307 17f4 390

louiselamour:

Madam Moll, Gangster from The Late 20’s with her M1928 Thompson in front of a bank safe she just robbed…

Reposted fromekelias ekelias viatoskalatte toskalatte
Reposted fromgruetze gruetze viatoskalatte toskalatte
Inseminating my husband
Reposted fromlooque looque viaHypothermia Hypothermia
3914 9897
Reposted fromgreensky greensky viaHypothermia Hypothermia
1857 803f 390
Reposted fromennomane ennomane viaHypothermia Hypothermia
1651 bddb 390
Reposted fromnitrovent nitrovent viaHypothermia Hypothermia
1317 b5af
Sounds about right
Reposted fromvolldost volldost viaHypothermia Hypothermia
Reposted fromgruetze gruetze viaHypothermia Hypothermia
8620 8c9c 390
Reposted frommart6na mart6na viaHypothermia Hypothermia
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viaRozaa Rozaa
0805 148e 390
Escape together. 
Reposted fromi-ann i-ann viaRozaa Rozaa
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaRozaa Rozaa

June 22 2017

0435 3fc2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaweddings weddings
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl